ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР Д-Р ШУМАНТОВИ

Профилактични мероприятия, Консервативно зъболечение, Лечение на гингивити, парадонтити ( парадонтоза ), венчени джобове, Съвременно избелване на зъби, Хирургия, Протетично лечение, Детска стоматология

ЕООД "Д-р Димитър Димитров" ГП - гр. Враца

Стоматологични кабинети и зъботехническа лаборатория.

Медико Инженеринг

- Служба Трудова Медицина (СТМ)
- Орган за контрол от вид С
- Орган за технически надзор на СПО
- Обучения и консултации по ЗЗБУТ

1