От утре кооперативният пазар във Враца ще функционира при стриктно спазване на противоепидемичните мерки

Добавено: Вторник, 07 Април 2020г
Лого на СА Д. А. Ценов Кандидатстудентски прием 2020
Телефон за информация: 0888154148

 От утре ще бъде подновена дейността на Кооперативния пазар, намиращ се ул. „Ген. Леонов“, при спазването на строг пропускателен режим и стриктното изпълнение на всички противоепидемични мерки.


Съгласно заповедта на кмета на Враца:На Кооперативния пазар ще бъде въведено еднопосочно движение, с цел недопускане струпването на много хора;


Ще има контролиран достъп на клиентите на пазара;


Между продавачите и клиентите трябва да има осигурена дистанция от минимум 2 метра;


Задължително е спазването на лична хигиена и дезинфекция от продавачи и клиенти, като търговците трябва да използват и предпазни средства – маски за лице и ръкавици.


С цел улесняване на гражданите, ще бъдат поставени указателни табели за ВХОД/ИЗХОД, както и за посока на движение.


Съгласно заповедта се разрешава продажба „НА ГИШЕ“ на заведенията за бързо обслужване, при спазването на следните изисквания:


Храните ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СА ИНДИВИДУАЛНО ПАКЕТИРАНИ;


Тези, които се предлагат в неопакован вид, трябва да се съхраняват по начин, който възпрепятства пряк досег с други лица, както и да БЪДАТ ОПАКОВАНИ ПРЕД КЛИЕНТА, при спазването на хигиенните норми;


Задължително трябва да се спазва дистанция от минимум 2 метра между клиентите, а служителите на заведенията да бъдат с подходящо защитно облекло и да използват препарати за дезинфекция.


РАЗРЕШАВА СЕ и дейността на вендинг машини и продажбата на топли напитки /кафе, мляко, чай и др./ в търговските обекти, отново при стриктно спазване на санитарно-хигиенните норми.


РАЗРЕШАВА СЕ и продажбата на цветя на открито


Контролът по спазването на заповедта е възложен на звено „Инспекторат“, като нарушителите ще бъдат санкционирани, съгласно действащото законодателство.Коментари

Още актуални новини