Ползвателите на обекти - общинска собственост ще бъдат освободени от такси и наеми за периода на извънредното положение

Добавено: Четвъртък, 02 Април 2020г
Лого на СА Д. А. Ценов Кандидатстудентски прием 2020
Телефон за информация: 0888154148

С мнозинство, Общинският съвет във Враца подкрепи предложението на кмета Каменов за освобождаване на фирми и граждани, използващи общинска собственост, от такси и наеми до отмяната на извънредното положение в страната.


Вече платените авансово наеми и такси ще бъдат считани за заплатени за първия месец след отмяната на извънредното положение.

Мярката не обхваща лицата и търговските обекти, за които е установено с акт, че не са преустановили дейността си.С Решение на Общинския съвет бе прието и удължаването на срока за заплащане на такса битови отпадъци, с 5% отстъпка, до 30 юни 2020 година.


Пакетът от социално-икономически мерки ще бъде актуализиран при необходимост и в зависимост от обстановката в страната, с цел обхващане на по-голям кръг от представители на местния бизнес.

Припомняме, че:

- Е удължен и срокът за плащане на данъците върху недвижими имоти и превозни средства, отново с 5% отстъпка, до 30 юни 2020 година.

- Платената „синя“ зона е отменена до 12 април, включително.


Коментари

Още актуални новини