Здравният министър издаде заповед, с която се облекчава преминаването през контролно-пропускателните пунктове

Добавено: Четвъртък, 26 Март 2020г
Лого на СА Д. А. Ценов Кандидатстудентски прием 2020
Телефон за информация: 0888154148

Здравният министър издаде заповед, с която се облекчава преминаването през контролно-пропускателните пунктове:


През КПП-та се допуска преминаването на лица, при следните НЕОТЛОЖНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА:


-полагане на труд в населеното място;

-здравословни причини на пътуващия или на негови близки;

-завръщане на настоящ или постоянен адрес, или на адрес, на който пътуващият временно пребивава, когато е различен от неговия постоянен или настоящ адрес;

-необходимост от полагане на грижи за роднини или близки, когато населеното място, в което живеят те, е -различно от това на постоянния или настоящ адрес на пътуващия;

-необходимост от снабдяване със стоки от първа необходимост за себе си или за лица, за които пътуващият полага грижи, когато в населеното място по техния постоянен или настоящ адрес няма търговски обекти или аптеки, от които да се снабдят с тези стоки.НЕОТЛОЖНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА се удостоверяват с:


служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта;

медицински документ;

документ за самоличност;

декларация от лицето за вида на причината, поради която се налага пътуването.


Мерките, въведени със заповедта на министъра, са в сила до изричната им отмяна.


Припомняме, че във Враца контролно-пропускателните пунктове са на следните места:

1. КПП – вход/изход на Враца /до бившия завод „Химко“/

2.КПП – Оряховско шосе

3.КПП – вход/изход на Враца /посока община Монтана/

4.КПП – Криводолско шосе

5.КПП – квартал „Кулата“
Коментари

Още актуални новини