До дни започват пътя между Борован и Криводол

Добавено: Вторник, 18 Февруари 2014г

Председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Стефан Чайков подписа договора с изпълнителя на рехабилитацията на път ІІ-13 Граница Монтана – Криводол – Девене - Борован от км 10+060 до км 16+900 и от км 31+300 до км 43+486, област Враца. По ОП „Регионално развитие“ ще бъдат основно ремонтирани 19,026 км от второкласния път. Строителните работи на лот 47 ще започнат през следващите седмици с подобряването на метеорологичните условия.


Път II-13 осигурява връзката на област Плевен с международен път Е-79, в посока Видин и Дунав мост 2. Свързва градовете Бяла Слатина и Криводол и селата, намиращите се в близост до второкласния път. С рехабилитацията на двата участъка, които преминават през Криводол и Борован, ще се подобри директната връзка между отделните населени места и ще се повиши безопасността и удобството при пътуване.


Изпълнител на обекта е ДЗЗД „Пътища Северозапад 2012”, в което участват: „ПСТ Холдинг“ АД, гр. София и „Пътища – М“ ЕООД, гр. Монтана. От името на строителя договорът подписа Тони Петров, представляващ дружеството. Стойността на строително-монтажните работи е 8 494 980,24 лв. без ДДС.


Строителният надзор ще бъде осъществен от „Рутекс“ ООД. Техният договор е за 122 631 лв. без ДДС.


Проектът е част от шестия етап на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.


източник: "Дарик"

Коментари

Още актуални новини