Враца се нарежда на едно от първите места по среден доход на населението?

Добавено: Вторник, 18 Февруари 2014г

825 лева е средната брутна месечна работна заплата във Врачанска област през последното тримесечие на 2013 г.Средната брутна заплата за страната е 828 лева. Най-много получават наетите в столицата - 1 138 лева, Враца - 825 лева и Варна - 817 лева. Най-малко - в Хасково, Благоевград и Видин.


Най-високо се плаща  в секторите „производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1 655 лева; „Добивна промишленост" - 883 лева; „Държавно управление" - 850 лева; „Образование" - 781 лева; „Селско, горско и рибно стопанство" - 714 лева. Най-ниско платени са наетите лица в икономическите дейности: „Професионални дейности и научни изследвания" - 447 лева; „Транспорт, складиране и пощи" - 479 лева; „Административни и спомагателни дейности" - 486 лева.


източник: "Дарик"

Коментари

Още актуални новини