Враца / Бизнес Каталог / Здравеопазване

Медико Инженеринг

- Служба Трудова Медицина (СТМ)
- Орган за контрол от вид С
- Орган за технически надзор на СПО
- Обучения и консултации по ЗЗБУТ

1