Враца / Бизнес Каталог / Недвижими имоти / Агенции за земеделски земи

СТАВЕН АД

"СТАВЕН AД" е член на БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ (БАСЗЗ). Дружеството изкупува земеделска земя в цяла България.
Основната ни дейност е закупуването на земеделска земя, нейната концентрация, комасация и отдаване под наем или аренда.

Изкупува земеделска земя

- Изкупува земеделска земя
- най-високи цени
- плащане веднага

1