Районен съд Враца

АДРЕС: гр.Враца 3000, бул. „Христо Ботев” № 29

E-MAIL [email protected]

ФАКС: ( 092 ) 62 94 56

ТЕЛЕФОНИ:

Държавен съдебен изпълнител: (092) 68 21 45

Съдия по вписванията: (092) 62 12 11

Съдебен администратор:  (092) 68 21 46

Регистратура: (092) 68 21 35

Счетоводство: (092) 68 21 51

Съдебни секретари: (092) 68 21 54, (092) 68 21 62 , (092) 68 21 56

Деловодство гражданско отделение: (092) 68 21 57

Деловодство наказателно отделене: (092) 68 21 59

Бюро съдимост: ( 092) 68 21 58

Съдебно изпълнителна служба: (092) 68 21 60

За контакти с Районен съд Враца
Адрес:гр. Враца, ул. "Димитър Анев" №2
Имейл:
vratza-info.net Ви Съветва: Да споменете vratza-info.net като място от което сте разбрали за обекта, за да получите коректно обслужване и да избегнете подвеждаща информация. Благодарим ви!