Училища и Детски градини

ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ЙОАН ЕКЗАРХ” 
3000 гр. Враца, ул. „Цар Освободител” № 9
Тел. : 092 62 15 78, 092 62 15 79, 092 62 41 10
[email protected]
http://ezikova-gimnazia.vratza.com 
 
ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “АКАДЕМИК ИВАН ЦЕНОВ” 
3000 гр. Враца, ул. “Демокрация” №18, 
Тел.: 092 62 47 26, 092 62 60 43, 092 62 41 69
[email protected]
http://www.pmg-vratsa.org 
 
СПОРТНО УЧИЛИЩЕ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 
Профили:  Лека атлетика,  Борба,  Джудо, Спортна стрелба, Футбол,  Волейбол, Плувни спортове
3000 гр. Враца, ул. „Цар Освободител” № 9
Тел.: 092 62 65 07, 092 62 72 69
[email protected] 
 
ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Н.Й.ВАПЦАРОВ
3000 гр. Враца, ул. “Илинден” №21, 
Тел.: 092 64 21 28, 092 64 91 43, 092 64 60 42
[email protected] 
 
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО – ВРАЦА
3000 гр. Враца, ул. “Христо Смирненски” №3, 
тел. /факс:092/64 80 46 ;  092/64 72 02, e-mail: [email protected]
НАЧАЛНИ УЧИЛИЩА:
 
 
 
НУ  „ИВАН ВАЗОВ”
3000 гр. Враца, бул. „Демокрация” № 32
Директор: 092 62 62 43
Канцелария: 092 62 62 76
[email protected] 
 
НУ "ИВАНЧО МЛАДЕНОВ"
3000 гр. Враца,Ул. „Антим І” № 4
Директор: 092 62 31 97
[email protected]
http://www.nu-ivanchomladenov.org/ 
 
НУ”СВ.СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ” 
3000 гр. Враца, ул. Стоян Кялъчев №2
Директор: 092 621 449
Канцелария: 092 624 608 
[email protected]
http://www.sofronii-vr.hit.bg
http://www.proekt-sofronii.hit.bg 
 
ОСНОВНИ УЧИЛИЩА:
 
ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 
3000 гр. Враца жк Младост
Тел.: 092 62 41 24; 092 62 21 46
[email protected] 
 
ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
3000 гр.Враца, ул. „Сестри Хаджикръстеви” № 14
Директор: 092 62 14 53
Канцелария: 092 62 14 87
[email protected] 
 
СОУ:
 
СОУ „ВАСИЛ КЪНЧОВ” 
3000 гр. Враца, ул."Хан Аспарух" №17
Директор/тел/факс/: 092 62 05 27
Помощник директор: 092 62 47 69
Секретар: 092 62 03 61
[email protected]
http://vasilkunchov.com/ 
 
СОУ  „КОЗМА ТРИЧКОВ” 
3000 гр. Враца, ул. „Антим І”  № 12
Директор: 092 624287,  GSM 0888899613
Помощник-директори/тел/факс/: 092 624113
Канцелария: 092 663164
[email protected] 
 
СОУ „НИКОЛА ВОЙВОДОВ” 
3000  гр. Враца,ж.к. „Дъбника”
Директор: 092 62 15 14
Канцелария: 092 62 11 27
[email protected] 
 
СОУ  „ОТЕЦ ПАИСИЙ” 
3000 гр. Враца,бул. „Александър Стамболийски” № 10
Директор: 092 62 10 45
Канцелария: 092 62 91 08
[email protected]
http://www.otec-paisii.hit.bg/ 
 
СОУ „ХРИСТО БОТЕВ” 
3000 гр. Враца, ул. Леонова № 37        
Директор: 092 62 35 49, GSM: 088 720 810
Канцелария: 092 62 21 75
[email protected]
[email protected]
www.hristobotev.org 
 
ДЕТСКИ ГРАДИНИ:
 

ОДЗ "ЗВЪНЧЕ"

Адрес: град Враца, ж.к. Сениче, Телефон: 0884 309 134 

 

ОДЗ "РАДОСТ"

Адрес: град Враца, ж.к. Дъбника, Телефон: 092/661-328 

 

ОДЗ "ЗОРА"

Адрес: град Враца, ж.к. Дъбника, Телефон: 092/663-877 

 

ЦДГ "ДЕТСКА ВСЕЛЕНА"

Адрес: град Враца, ж.к. Металург, ул. "Дико Илиев" №17, Телефон: 092/661-275 

 

ЦДГ "ЗВЕЗДИЦА"

Адрес: град Враца, ж.к. "Дъбника", Телефон: 092/621-456 

 

ЦДГ "ЗНАМЕ НА МИРА"

Адрес: град Враца, ж.к. Дъбника, Телефон: 092/663-570 

 

 

 

 

 
 
За контакти с Училища и Детски градини
Адрес:,
Имейл:
vratza-info.net Ви Съветва: Да споменете vratza-info.net като място от което сте разбрали за обекта, за да получите коректно обслужване и да избегнете подвеждаща информация. Благодарим ви!