Община Враца

Враца Община: Адрес: 3000, Враца, 

ул. "Стефанаки Савов" 6

Централа: 092/ 62 45 81, 62 45 82 

Факс: 092/ 62 30 61

Електронна поща: obshtinavr@b-trust.org


Председател на Общински съвет - гр. Враца

Малина Николова

092/ 663375, 663239

obsavet@vratza.bg


Кмет

инж. Николай Иванов

092/ 663117, 626463

kmet@vratza.bg

 

Заместник-кмет по европейско финансиране и обществени поръчки

 

Красимира Георгиева

092/ 620567

georgieva@vratza.bg


Заместник-кмет по устройство на територията

инж. Николай Йорданов

092/ 623146

yordanov@vratza.bg 

 

Заместник кмет по образование,култура,спорт и туризъм

Красимир Богданов

092/ 626370

bogdanov@vratza.bg

 

Заместник-кмет по здравеопазване и социални дейности

092/ 663316

 

Секретар

Иван Жеков

092/ 663122

jekov@vratza.bg 

 

Връзки с обществеността

092/ 626471

pr@vratza.bg

 
За контакти с Община Враца
Адрес:гр. Враца, ул. "Стефанаки Савов" 6
Телефон:Централа: 092/ 62 45 81, 62 45 82
Факс:Факс: 092/ 62 30 61
Имейл: obshtinavr@b-trust.org
страница:www.vratza.bg
vratza-info.net Ви Съветва: Да споменете vratza-info.net като място от което сте разбрали за обекта, за да получите коректно обслужване и да избегнете подвеждаща информация. Благодарим ви!