Полезни телефонни номера

Добавено: Понеделник, 15 Април 2013г

ОБЩИНА ВРАЦА: Адрес: 3000, Враца, 

ул. "Стефанаки Савов" 6

Централа: 092/ 62 45 81, 092/ 62 45 82, 092/ 62 45 83


Център за административно обслужване


092/ 62 41 91


Факс: 092/ 62 30 61

Електронна поща: obshtinavr@b-trust.org


Председател на Общински съвет - гр. Враца

Малина Николова

092/ 663375, 663239

obsavet@vratza.bg

Кмет

инж. Николай Иванов

092/ 663117, 626463

kmet@vratza.bg


Заместник-кмет по европейско финансиране и обществени поръчки

Красимира Георгиева

092/ 620567

georgieva@vratza.bg


Заместник-кмет по устройство на територията

инж. Николай Йорданов

092/ 623146

yordanov@vratza.bg 


Заместник кмет по образование,култура,спорт и туризъм

Красимир Богданов

092/ 626370

bogdanov@vratza.bg


Заместник-кмет по здравеопазване и социални дейности

092/ 663316


Секретар

Иван Жеков

092/ 663122

jekov@vratza.bg 


Връзки с обществеността

092/ 626471

pr@vratza.bg


Коментари

Още статии