Враца / Обяви / Купувам Разни

Купуваме земя северозападна България

Купуваме земя северозападна България

Купуваме земя / ниви,ливади,пасища,овощни градини,лозя и др. / на територията но области Враца,Монтана,Плевен, Велико Търново,Ловеч и Видин . Може и необработваеми / пустеещи / и или дялове /части / от неразделени наследствени имоти !

Купува земеделска земя в област Враца, област Монтана и област Плевен

Купува земеделска земя в област Враца, област Монтана и област Плевен

Купува земеделска земя в област Враца, област Монтана и област Плевен

 Investconsult Group ltd.

Investconsult Group ltd.

ТОП Бизнес предложения-Изкупуване и Прехвърляне на Фирми..ОСВОБОДЕТЕ СЕ ОТ ФИРМЕНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗАКОНОВ ПЪТ !!!СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ПРОДАЖБА на ФИРМА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ!-Вписване на промяна на обстоятелства (преобразуване, продажба, ПРОМЕНИ на собственик, промяна на адрес-седалище, управител , съдружници ...

Investconsult Group ltd.-Покупко-Продажба на Бизнес-Бизнес Активи...!

Investconsult Group ltd.-Покупко-Продажба на Бизнес-Бизнес Активи...!

Investconsult Group ltd.-Покупко-Продажба на Бизнес-Бизнес Активи...!Изкупуване и Прехвърляне на Фирми-ЕООД ООД Дружествени дялове,ЕАД АД-акции със Задължения,Данъчни и Юридически Проблеми.Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ЕООД ООД по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.След ...

Покупко-Продажба на Бизнес-Изкупуване и Прехвърляне на Фирми..../

Покупко-Продажба на Бизнес-Изкупуване и Прехвърляне на Фирми..../

Покупко-Продажба на Фирми възможно най-бързо, с високо качество и на достъпни цени, без излишна загуба на време и пари.Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД, ЕАД, ООД, ЕООД, със задължения,Данъчни и юридически проблеми.Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива ...

 Investconsult Group ltd.

Investconsult Group ltd.

Специализирани Правни Услуги Търговско, корпоративно, дружествено право-Продажба-Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със задължения,финансови,данъчни и юридически проблеми ЕООД ООД Дружествени дялове ЕАД АД-акции,Бизнес Активи...!Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително ...

Продажба на Бизнес-Изкупуване и Прехвърляне на Фирми

Продажба на Бизнес-Изкупуване и Прехвърляне на Фирми

Продажба ФИРМИ- ЕООД ООД Дружествени дялове,ЕАД АД-акции,Бизнес Активи - ОСВОБОДЕТЕ СЕ ОТ ФИРМЕНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗАКОНОВ ПЪТ.Продажба на ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива ...

Продажба на Бизнес-Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ..,,

Продажба на Бизнес-Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ..,,

Продажба ФИРМИ- ЕООД ООД Дружествени дялове,ЕАД АД-акции,Бизнес Активи - ОСВОБОДЕТЕ СЕ ОТ ФИРМЕНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗАКОНОВ ПЪТ.Продажба на ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива ...